درباره ما

از سال ۱۳۹۶ ای جی رانینگ کلاب به صورت دوستانه در پارک پردیسان در روزهای دوشنبه با مربیگری علی اکبر جلالی فرد شروع بع فعالیت کرد. ابتدا گروه خیلی دوستانه و فقط دوشنبه ها و جمعه ها به صورت دورهمی برگزار میشد که هدف از آن آموزش و هدایت دونده ها برای مسابقات برون مرزی بود.درسال ۱۳۹۸ بعد از عزیمت تیم به مسابقه بینالمللی مسکو و برگشت از آن خیلی جدی تر به فعالیت خود در حوزه دوهای استقامت ادامه دادیم. سعی شد که فعالیت خودمون رو به صورت آکادمیک و آماتوری ادامه بدیم تا دونده های بیشتری را برای مسابقات اینچنینی آماده کنیم.

مسابقاتی ک هبه صورت گروهی در آنها شرکت کردیم شامل : کاپادوکیا ۲۰۱۸-صوفیه بلغارستان ۲۰۱۸ – موسکو۲۰۱۹ – ایزنیک۲۰۲۱ – استانبول ۲۰۲۱و۲۰۲۲ – تفلیس ۲۰۲۲ و ایزنیک ۲۰۲۲ استانبول ۲۰۲۲ – ایزنیک ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴- تفلیس ۲۰۲۳

مسابقات داخلی: شیراز ۱۴۰۱ – لنگرود ۱۴۰۰- تالش ۱۴۰۰- نور۱۴۰۲ – کندوان ۱۳۹۸-