WUP Carb3+ Lemon and Apple

می‌توانید قبل یا در حین ورزش استفاده کنید. عدم تکمیل ذخایر گلیکوژن ممکن است باعث خستگی و کاهش عملکرد در ورزشکاران شود. به لطف WUP Carb3+ که حاوی مالتودکسترین، فروکتوز و ایزومالتولوز است که به راحتی منابع کربوهیدراتی، متابولیزه می شوند و نیازهای انرژی بدن شما در طول کل فعالیت را به طور مطلوب تامین می‌کند.

26 گرم(کربوهیدرات) – 400 میلی‌گرم(سدیم) – 100 میلی‌گرم(پتاسیم) – 70 میلی‌گرم(منیزیم) – 60 میلی‌گرم(کلسیم) – 10 میلی‌گرم(فلز روی)

برای خرید و یا اطلاع از قیمت ها با شماره ۰۹۹۹۱۲۱۶۱۰۶ در تلگرام در تماس باشید.